Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U naší webové stránky www.practical-shooters.cz dochází k zaznamenávání některých údajů, které slouží pouze k vedení interních statistik návštěvnosti atd. Tyto údaje nepředáváme třetím osobám.

V rámci našich služeb požadujeme po klientech pouze základní osobní údaje jako: jméno, příjmení, adresa. K tomuto slouží uvedený kontaktní email. Zaslání těchto údajů je dobrovolné.

Tyto údaje slouží výhradně k vyřízení objednávky - fakturaci, vystavení potvrzení o účasti na kurzu, informování o novinkách, dalších akcích a komunikaci s klientem.

Dále tyto základní osobní údaje mohou být předány tzv. třetí osobě pouze a jen v případě, pokud je to nezbytně nutné k přístupu na střelnici, vyřízení ubytování, atd. O tomto bude klient vždy předem informován a vyžádán jeho souhlas.

V případě, že si klient přeje, aby jakékoliv jeho osobní údaje nebyly zpracovány a uschovávány, muže po ukončení střelecké akce, které se zúčastnil, požádat o kompletní smazání veškerých osobních údajů, které poskytl.

Ke zpracování a ukládání osobních údajů dále dochází z důvodu vystavování certifikátů, informování o akcích, kurzech a dalších službách. Přihlášením na naše webové stránky a odesláním dotazu na kontaktní email souhlasíte se zpracováním osobních údajů tak, jak je uvedeno výše.